Stichting Elia
(zie "Ik Ben")
Doel

De stichting heeft ten doel:
- Het verkondigen van de blijde boodschap van Jezus Christus in woord en daad; deze blijde boodschap van Jezus Christus heeft uitsluitend het door God gegeven schriftwoord, de bijbel, als grondslag;
- het spiritueel en materieel ondersteunen van mensen en organisaties in Nederland en voorts waar ook ter wereld die de blijde boodschap van Jezus Christus uitdragen;
- elk charitatief, initiatief, dat de blijde boodschap van Jezus Christus ten goede komt, te stimuleren in woord en daad;
- en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreekst of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.