Stichting Elia
(zie "Ik Ben")
Home

Welkom in Jezus' naam !

Waar staan wij?

Goede hemelbewoners zijn goede aardbewoners !!!
Zij bouwen mede-aardbewoners en hun woonplaats,
Nederland en de wereld op door LIEFDE.

GOD is LIEFDE en in Hem is geheel geen duisternis.
Deze  LIEFDE houdt van ALLE mensen ongeacht
         hun huidskleur, nationaliteit,
         godsdienst of overtuiging.
Deze  LIEFDE wil uitsluitend het goede voor ALLE mensen.
Deze  LIEFDE vecht niet tegen vlees en bloed.
Deze  LIEFDE heeft zijn front in de onzichtbare wereld.
Deze  LIEFDE heeft het kwaad overwonnen en overwint.

JEZUS is LIEFDE.
Geloof door Liefde.
Liefde vergeeft.
Liefde geeft.
 
"Zo blijven dan:
Geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze is de liefde."
(1 kor. 13:13)


Identificatie

Stichting Elia (zie "Ik Ben")
  • RSIN / fiscaal nummer 8153.25.149
  • KvK-nummer 22059452
  • Bankrekeningnummer NL53 INGB 0004 382 399
  • ANBI (algemeen nut beogende instelling)
Geef bij de overschrijving van uw gift duidelijk aan welke activiteit u wilt ondersteunen. Onder "Activiteiten" vind u de lijst van onze support.

Het RSIN / fiscaal nummer heeft u nodig als u uw gift op uw aangifteformulier voor de Inkomstenbelasting in mindering wilt brengen.